CRM - Khách hàng trực tiếp

Hệ thống quản lý nhãn hàng, khách hàng, cơ hội

Phòng Quản lý & thúc đẩy bán hàng và Nhân viên kinh doanh đang đau đầu vì

Bị mất nhãn hàng, khách hàng do không kiểm soát được quá trình khai thác hoặc thay đổi nhân sự

Chỉ quản lý được tập nhãn nhỏ do quản lý công việc qua email

Không kiểm soát được tiến độ tiếp cận và khó khăn của Nhân viên kinh doanh với nhãn hàng

Cơ chế, chính sách bị chồng chéo

Đến với giải pháp CRM của ASD

Phòng Quản lý & thúc đẩy bán hàng và Nhân viên kinh doanh thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận và xử lý công việc

01
Quản lý thông tin
 • Nhãn hàng
 • Khách hàng
 • Cơ hội
02
Điều phối công việc
Giúp phòng Quản lý & thúc đẩy bán hàng
 • Giao công việc, cơ hội cho Sale, OBS, IBS, Telesale
 • Quản lý & theo đõi tiến độ tiếp cận công việc của Sale
 • Quản lý team Sale
 • Quản lý cơ chế, chính sách
03
Sổ ghi chép của nhân viên kinh doanh
Giúp Nhân viên kinh doanh lưu trữ
 • Lịch sử nhãn hàng
 • Quyền được bảo vệ nhãn hàng
04
Cung cấp cơ hội nhãn tiềm năng
Là nơi cung cấp cơ hội nhãn tiềm năng cho
 • Nhân viên kinh doanh
 • Sản phẩm
 • Chuyên gia
 • Account
05
Bảo mật dữ liệu
 • Bảo mật Contact
 • Chỉ Sale và Quản lý cấp cao xem được Nhãn của Sale
06
Nền tảng dữ liệu Marketing
Cung cấp dữ liệu phục vụ hoạt động Marketing
 • Gọi điện
 • Nhắn tin
 • Email

Dễ dàng và nhiều lợi ích cho các cấp quản lý và Nhân viên kinh doanh khi sử dụng CRM

Sử dụng nhãn

Được sử dụng nhãn để tạo cơ hội và đánh số

Hỗ trợ khó khăn

Phòng Quán lý & thúc đẩy bán hàng hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình tiếp cận khách hàng

Ưu tiên giao nhãn

Nhận sự ưu tiên giao nhãn từ Quản lý bán hàng nếu Sale tương tác tích cực với CRM

Nhận tư vấn

Được đội ngũ sản phẩm, chuyên gia tư vấn tiềm năng nhãn và giải pháp

Thông tin hỗ trợ

Theo quy định phản hồi thông tin về nhãn hàng trên CRM đã được thông báo đính kèm trên từng link nhãn, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo:

 • Cảnh báo cho sale danh sách nhãn hàng đã 150 ngày chưa cập nhập tình trạng làm việc.
 • Cơ hội quá 180 ngày không phát sinh hợp đồng hoặc không có hoạt động gì (comment, meeting, call) sẽ tự động bị thu hồi
 • Với những nhãn sale nhận từ nguồn Outbound Sale HN, Outbound Sale HCM, TELE, InBound Sale trong quá trình làm việc khi sale muốn trả lại nhãn thì thao tác trả cơ hội trên CRM

Lưu ý:
Nếu quá 180 ngày kể từ khi tạo nhãn mà sale muốn giữ nhãn thì đưa ra lý do chờ Quản lý bán hàng phê duyệt.
Các anh/chị nghiêm túc thực hiện để tránh bị hiểu là không còn làm việc trên nhãn nữa nhé.

Không tìm được nhãn cũ do nhãn đã được chuẩn hóa lại,

Để tìm lại nhãn cũ, sale cần tìm theo từ khóa của tên nhãn, hoặc vào cơ hội tìm theo số HĐ cũ để cơ hội dẫn ra theo nhãn.

Sale báo quản lý bán hàng sửa

Quản lý bán hàng sửa bằng cách tạo khách hàng cá nhân, sau đó quay lại cơ hội sale được giao chọn sửa và thay tên khách hàng cá nhân vào

Liên hệ ASD Support qua email asd_support@admicro.vn. Số máy lẻ 62607 hoặc 62450

Bước 1: Nhân sự đó cần đăng nhập lần đầu tiên vào CRM để hệ thống lấy thông tin
Bước 2: Gửi mail cho bộ phận ASD kích hoạt tài khoản ( Email:
asd_support@admicro.vn)  hoặc gọi điện đến số máy lẻ 62607

Hệ thống:

SALE & MARKETING

Bộ phận sử dụng:

Quản lý & thúc đẩy bán hàng

Nhân viên kinh doanh

Sản phẩm

Tư vấn và triển khai miễn phí

Giúp Doanh Nghiệp vận hành theo quy trình, nhờ vậy việc quản trị doanh nghiệp minh bạch và hiệu quả hơn.