Meeting Room
Dễ dàng booking & tối ưu quản lý tài nguyên phòng họp Booking phòng họp đơn giản với Meeting room mọi lúc – mọi nơi, trên mọi thiết bị
Booking phòng họp nhanh chóng,
mọi lúc - mọi nơi
Meeting room được tích hợp trên
mọi nền tảng, thiết bị giúp người
dùng dễ dàng booking phòng họp
mọi lúc – mọi nơi
Dễ dàng lựa chọn phòng họp phù
hợp nhu cầu cuộc họp
Thông tin thiết bị phòng họp
được cập nhật đầy đủ để nhân
viên dễ dàng lựa chọn phòng
họp phù hợp nhu cầu
Được hỗ trợ kỹ thuật kịp thời
trong khi họp
Dễ dàng tương tác với bộ phận kỹ thuật để yêu cầu trợ giúp
khi cần thiết
Nâng cao chất lượng cuộc họp với Meeting room
Meeting room tối ưu việc điều phối & hỗ trợ sử dụng tài nguyên phòng họp

Tư vấn và triển khai miễn phí

Giúp Doanh Nghiệp vận hành theo quy trình, nhờ vậy việc quản trị doanh nghiệp minh bạch và hiệu quả hơn.