Policy Management
Thật dễ dàng khi bạn cần tìm kiếm
thông tin chính sách
Tra cứu chính sách dễ dàng,
mọi lúc - mọi nơi
Mọi chính sách được lưu trữ ngay
trên cổng thông tin, giúp bạn dễ
dàng tìm kiếm mọi lúc mọi nơi
Tương tác linh hoạt với
chính sách
Dễ dàng thể hiện sự quan tâm đối với
chính sách và tương tác trực tếp với
người hỗ trợ chính sách nhanh
chóng, hiệu quả
Lưu trữ bộ câu hỏi FAQ
của từng chính sách
Các câu hỏi FAQ thường gặp sẽ
được người hỗ trợ chính sách cập
nhật kịp thời để người sử dụng
theo dõi
Tính năng nổi bật của cổng thông tin chính sách Cổng thông tin chính sách giúp mọi người dễ dàng tương tác, trao đổi
trong quá trình sử dụng chính sách

03.

Thống kê nhanh hiệu quả sử dụng chính sách Từ kết quả sử dụng chính sách, người hỗ trợ cũng như người sử dụng chính sách
sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình áp dụng chính sách

Tư vấn và triển khai miễn phí

Giúp Doanh Nghiệp vận hành theo quy trình, nhờ vậy việc quản trị doanh nghiệp minh bạch và hiệu quả hơn.