IBiz Solution

Tra cứu nhanh doanh số trên Mobile

Bạn đang cần xem nhanh doanh số của Admicro nhưng
01 Doanh số thực chạy
02 Doanh số đánh dấu
03 Doanh số hai dấu
Máy tính không ở cạnh bạn
Bạn đang vi vu ngoài đường
Bạn đang đi gặp khách hàng
Bạn đang họp với sếp
Xem doanh số của Admicro mọi lúc mọi nơi với IBiz Solution
Nhanh chóng - Tiện lợi - Chính xác
XEM NHANH DOANH SỐ TRÊN MOBILE Cung cấp 3 loại doanh số của Admicro
 • Thực chạy
 • Đánh số
 • Hai dấu
Doanh số được thống kê theo 2 loại số Số liệu kinh doanh được tính theo 2 loại số đáp ứng nhu cầu số liệu
 • Gross: Tổng doanh thu Admicro
 • Net: Doanh thu nội bộ Admicro + lãi mua ngoài
Linh động thời gian tra cứu Hỗ trợ tra cứu theo thời gian
 • Tháng
 • Quý
 • Năm
Tra cứu doanh số theo nhiều nhóm đối tượng Doanh số được tổng hợp theo nhiều nhóm đối tượng đáp ứng yêu cầu tra cứu
 • Sales
 • Nhóm Sale
 • Nhóm site nổi bật
 • Nhãn hàng
 • Khách hàng
 • Sản phẩm
 • Hợp đồng
 • Website
 • Ngành hàng
 • Nhóm sản phẩm & mua ngoài
 • Nhóm Agency
 • Nhóm khác
Hỗ trợ phân tích số liệu kinh doanh theo nhiều loại thống kê Doanh số được so sánh trực quan giúp đánh giá nhanh tốc độ tăng trưởng của hoạt động kinh doanh tại Admicro
 • Hợp đồng
 • Tăng/giảm cùng kỳ
 • Tăng/giảm trong kỳ
 • Hợp đồng nhiều/ít nhất
 • Sử dụng nhiều/ít sản phẩm nhất
 • Công nợ cao/ thấp nhất
 • Khách mới/ lâu nhất
Ibiz Solution hỗ trợ phân tích sâu số liệu kinh doanh theo chiều nhãn hàng
Số liệu kinh doanh được bảo mật cao dựa vào tính năng phân quyền người dùng ASD đảm bảo số liệu kinh doanh của Admicro sẽ được phân quyền phù hợp với chức vụ của từng cá nhân, phòng ban
Hỗ trợ Tìm kiếm nhanh theo tên nhãn Tìm kiếm nhanh theo tên nhãn hàng giúp xem nhanh số liệu kinh doanh
Doanh số được tổng hợp theo nhãn hàng gốc Phân tích chuyên sâu số liệu kinh doanh theo nhãn hàng giúp Ban giám đốc nắm bắt nhanh
 • Tốc độ tăng trưởng kinh doanh tại Admicro
 • Doanh số nhóm nhãn trọng điểm của Admicro
Ibiz Solution hỗ trợ phân tích sâu số liệu kinh doanh theo chiều nhãn hàng
Số liệu kinh doanh được bảo mật cao dựa vào tính năng phân quyền người dùng ASD đảm bảo số liệu kinh doanh của Admicro sẽ được phân quyền phù hợp với chức vụ của từng cá nhân, phòng ban
Hỗ trợ Tìm kiếm nhanh theo tên nhãn Tìm kiếm nhanh theo tên nhãn hàng giúp xem nhanh số liệu kinh doanh
Doanh số được tổng hợp theo nhãn hàng gốc Phân tích chuyên sâu số liệu kinh doanh theo nhãn hàng giúp Ban giám đốc nắm bắt nhanh
 • Tốc độ tăng trưởng kinh doanh tại Admicro
 • Doanh số nhóm nhãn trọng điểm của Admicro
Biểu diễn phân tích sâu số liệu kinh doanh theo nhãn hàng
Thông tin doanh số theo
Só lượng hợp đồng
Nhãn hàng - Thời gian
Ngành hàng của nhẫn hàng
Loại khách hàng
Khách hàng
Sản phẩm - tăng trường
Sale liên quan
Website
Nhóm sản phẩm
Sale ngày chạy gần nhất
Thông tin doanh số theo
Só lượng hợp đồng
Nhãn hàng - Thời gian
Ngành hàng của nhẫn hàng
Loại khách hàng
Khách hàng
Sản phẩm - tăng trường
Sale liên quan
Website
Nhóm sản phẩm
Sale ngày chạy gần nhất

Tư vấn và triển khai miễn phí

Giúp Doanh Nghiệp vận hành theo quy trình, nhờ vậy việc quản trị doanh nghiệp minh bạch và hiệu quả hơn.